Zebrania rodziców klas I odbędą się 23 września tj. środa o godzinie 16 30 w budynku szkoły. W pozostałych klasach zebrania rodziców będą przeprowadzane w ramach indywidualnych spotkań wychowawców z rodzicami w uzgodnionych terminach.