logo
Z przyjemnością informujemy, że na ostatniej sesji, która odbyła się 28 sierpnia 2017 r., Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Uchwałą nr V/41/4/2017 Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 będący podstawowym dokumentem regulującym zasady udzielania stypendiów dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018.

Stypendia w wysokości 500,00 zł miesięcznie udzielane będą przez Zarząd Województwa Śląskiego na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018, tzn. za miesiące od września 2017 roku do czerwca 2018 roku.

REGULAMIN