PGG 01 minGwarancja pracy w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej w Branżowej Szkole I stopnia w Radlinie w zawodach mechanik monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz. Od 1 września 2018 roku uczeń otrzyma 200 zł miesięcznie stypendium oraz 1000 zł na koniec roku szkolnego za wyniki w nauce.

Czytaj całą treść artykułu