EU2020

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Otwarty nabór Uczniów/Uczennic do projektu „Śląskie. Zawodowcy” – trwa

od dnia 26 października 2020 do dnia 09 listopada 2020 roku

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego oraz zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które zostały podane w Regulaminie uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają Szkolni Specjaliści ds. jakości staży oraz Szkolni Specjaliści ds. jakości kursów i szkoleń następujących szkół:

 • Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach
 • Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach
 • Zespół Szkół COGITO w Siemianowicach Śląskich
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im Św. Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich
 • Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych w Zabrzu
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu,
 • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.

Wykaz branż* w który prowadzony jest otwarty nabór do udziału w stażach lub kursach/szkoleniach:

 • branża mechaniczna
 • branża spożywcza
 • branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
 • branża budowlana
 • branża fryzjersko-kosmetyczna
 • branża motoryzacyjna
 • branża elektroenergetyczna

 

stopka

 

EU2020

DOTYCZY STAŻY

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZONYM NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W dniu 29 maja 2020 r. zakończyła się rekrutacja do projektu.

Szczegółowych informacje dotyczących zakwalifikowanych uczestników zawierają listy kandydatów.

Każdy zakwalifikowany Uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania w ciągu 7 dni od daty zakończenia rekrutacji Regulaminu uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” oraz Oświadczenia Uczestnika Projektu „Śląskie. Zawodowcy”

stopka

 

Poniżej znajduje się link dotyczący zapytań dla przedsiębiorycy o przyjęcie na staż uczniów biorących udział w projekcie "Śląskie. Zawodowcy"

ZAPYTANIE