EU2020

DOTYCZY STAŻY

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Otwarty nabór Uczniów/Uczennic do projektu „Śląskie. Zawodowcy” – trwa

od dnia 18 maja 2020 do dnia 29 maja 2020 roku

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego oraz zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które zostały podane w Regulaminie uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”.
Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają Szkolni Specjaliści ds. jakości staży oraz Szkolni Specjaliści ds. jakości kursów i szkoleń następujących szkół:

 • Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach.
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach.
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie.
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Rydułtowach.
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim.
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu.

 

Wykaz branż* w który prowadzony jest otwarty nabór do udziału w stażach lub kursach/szkoleniach:

 • branża mechaniczna
 • branża spożywcza
 • branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
 • branża budowlana
 • branża fryzjersko-kosmetyczna
 • branża motoryzacyjna
 • branża elektroenergetyczna

 

stopka